ลงทะเบียนขอใบรับรองโควิด 19เอกสารเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

( โปรดกรอกข้อมูลและนำเอกสารนี้มาด้วย ในวันที่มารับบริการ )

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะสมุย


            [ ภาษาไทย ]            [ ENGLISH ]

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับยา โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล